Maskulinitet: 7 Kvaliteter alle mænd bør have.

Maskulinitet: 7 Kvaliteter alle mænd bør have.

22-4-2017Den maskuline mandBevidsthed.orgMaskulinitet:

7 Kvaliteter alle mænd bør have.

Hvad er en maskulin mand? Er det en machomand, blød mand eller noget helt tredje? Hvilke egenskaber skal en mand have for at være maskulin?

Når jeg har mænd i terapi, er maskulinitet et hyppigt emne, fordi en mand først forstår sig selv, når han forstår sin maskulinitet. Vi lever i en tid med stor kønsforvirring, og både mænd og kvinder har brug for at blive klogere på sig selv og Maskulin bevidsthed: Tænkende mand - Terapi for mændhinanden.

x

I denne artikel får du mit bud på, hvad maskulinitet er – og hvilke 7 kvaliteter en mand bør kultivere i sig selv.

x

De traditionelle kønsroller er i opbrud, og både mænd og kvinder er ved at finde deres ben i en moderne verden. Kvinderne er foran mændene, takket være den ligestillingskamp, der har foregået siden 50erne.

x

Læs også: 7 Myter om rigtige mænd

x

Selvbevidste kvindens søger selvbevidste mænd. For kun en mand som hviler i sin maskulinitet, kan give kvinden modspil. Ellers bliver han den lille i forholdet.

Den moderne mands største udfordring er at finde sin maskuline identitet: Hvem er han som mand, far og kæreste? 

Maskulint vs. feminint

Opfattelsen af maskulinitet er dels skabt af samfundet og dels af biologien. Samfundet (og kvinderne) har belønnet det succesfulde skaffedyr: jægeren, landmanden, håndværkeren, forretningsmanden osv.

Men også biologien spiller ind. Flere typiske maskuline karaktertræk kan fx forklares ud fra mandens øgede testosteronniveau. Testosteron gør manden mere aggressiv og risikovillig end kvinder, hvilket er med til at gøre ham til en god jæger og kriger. Testosteron får også den højre hjernehalvdel til at vokse, og dermed styrkes den rummelige opfattelsesevne hos mænd. Et forhold som også flere hjernestudier viser.

Kvinder har bedre forbindelse mellem de to hjernehalvdele, hvilket styrker deres følelsesmæssige intelligens. Mænds hjerner er derimod bedre egnet til at koordinere shakti shiva lingam tantrarummelig indtryk og handling. En god egenskab når man skal jage, kaste et spyd, slås, ramme en bold og bygge broer.

x

Udover samfund og biologi, kan man tilføje en spirituel dimension. I flere østerlandske traditioner (fx taoisme, tantra, hinduisme osv.) er det maskuline og feminine universelle spirituelle størrelser, bl.a. symboliseret ved Shivalingam (til højre) og det velkendte yin-yang symbol.

x

Søjlen i midten symboliserer guden Shiva, det højeste maskuline princip. Søjlen har form som en lingam (penis), og den står i midten af det feminine princip (Shakti), der har form efter det kvindelige kønsorgan. Skulpturen viser det maskulines penetrering af det feminine, som et universelt billede på al skabelse og alt liv.

Det maskuline er ånd og bevidsthed, det feminine er livet, energien og det ubevidste. Det maskuline repræsenterer det umanifesterede og transcendente. Det feminine repræsenterer livet, og alt hvad der bevæger sig. Det maskuline er karakteriseret ved retning og dynamik. Det feminine er receptivt og afventende.

Sædcellen og ægget

Forskellen på det maskuline og feminine kan illustreres ved befrugtningen af et æg: Sædcellen er maskulin, ægget feminint. Sædcellen bærer sjælen og kimen til liv, men det er ægget som giver det næring. Sædcellen er aktiv, og opsøger ægget. Ægget er passivt og afventende.

Uden ægget (det feminine), dør sædcellen (det maskuline) hurtigt. Men uden sædcellen er ægget kun en tom beholder, som fugtig jord uden frø. Først når sædcellen befrugter ægget får energien retning, formål og mening. Det feminine har brug for maskuline, og det maskuline har for brug for det feminine.

Mandens personlige udvikling

Alting indeholder både maskulint og feminint, men i forskellige mængder. Mænd har også en feminin side, ligesom kvinder også har noget maskulint. Men er du født som mand, er du naturligt tiltrukket af at opdage din maskuline pol. Er du kvinde, tiltrækkes du af at erkende din feminine pol.

Det maskuline er selvfølgelig ikke bedre end det feminine eller omvendt. Alle har brug for både maskulinitet og femininitet for at kunne leve. En mand uden kontakt til sine feminine sider, vil være afhængig af, at en kvinde tager sig af ham. Derfor giver det ikke mening for en mand at undertrykke sine feminine kvaliteter, tværtimod.

Målet for en mand er først og fremmest at styrke sin maskulinitet (uden at undertrykke sine feminine kvaliteter). Hans feminine sider udvikler sig automatisk, når han bliver mere maskulin. Han behøver altså ikke gøre en særlig indsats for at balancere det maskuline med det feminine, som nogle mænd tror. I takt med at hans maskulinitet øges, styrkes hans indre feminine sider også.

En vigtig pointe: En mands maskulinitet er ikke konstant, men forandrer sig hele tiden. Nogle tanker, følelser og handlinger gør ham mere maskulin, andre gør ham mere feminin.

De 7 maskuline kvaliteter en mand bør kultivere i sig selv:

I denne artikel gennemgår jeg 7 vigtige maskuline kvaliteter og attituder:

 1. Bevidsthed
 2. Retning
 3. Mod
 4. Viljestyrke
 5. Vertikalitet
 6. Leve med åbent hjerte
 7. Værdsættelse af det feminine

1. Maskulinitet er bevidsthed

Hvad er bevidsthed? Det er svært at sætte ord på. Et godt bud er, at bevidsthed er en slags meta-opmærksomhed: opmærksomhed på opmærksomheden. Bevidsthed er nærvær, at være tilstede, her og nu. At kunne se tinge på afstand, uden at være en del af det.

Læs også: Nærvær – Lev i nuet

Det feminines gave er at give sig hen til verden. Det er det feminine i os, som nyder god mad, vin, chokolade, musik, farver, bevægelse, dufte, berøring osv. Det maskulines gave er bevidstheden om dét som sker. Vi har brug for begge dele.

Uden det maskuline ville vi spise chokolade indtil vi blev syge. Det er vores bevidsthed, som gør at vi kan træde et skridt tilbage og os selv udefra – og stoppe i tide. Uden det feminine ville vi dø af sult.

Når kvinden brokker sig over, at manden har glemt deres bryllupsdag, eller ikke ser hendes nye frisure, brokker hun sig i virkeligheden over, at han mangler bevidsthed. Hans manglende maskulinitet (i situationen) frustrerer hende.

Bevidsthed er også selverkendelse. Derfor bør en mand investere tid i at kende sig selv. Det handler ikke om at pille navle, men om at vide hvad man står for.

Læs også: Kender du dine livsværdier?

Meditation er den klassiske måde at træne sin bevidsthed. Derfor er det maskulint at meditere, selvom kvinder typisk går mere op i meditation end mænd. Årsagen er, kvinder er bedre til at mærke sig selv, og derfor mærker de også, hvor gavnligt det er.

maskulin mand meditation

Læs også: Lær at meditere

2. Maskulinitet er retning

Manden er bevidsthed. Derfor ved han også, hvad han vil (eller det burde han!). En maskulin mands liv er styret af klare mål og prioriteter.

Det feminine er receptivt. Kvinden er god til at mærke, hvad hun har brug for i nuet. Derfor skifter hun naturligt retning, når det føles rigtigt.

Hvis en mand ikke ved, hvad han vil have ud af livet, svigter han sig selv. Mål og retning er også vigtigt for en kvinde, men selvom hun ikke ved, hvad hun vil, viser hendes intuition vej. Derfor lider hun ikke på samme måde som manden, hvis hun ikke har klare mål.

Uden en klar mission, ender manden med at sumpe i sofaen. Det går ikke. Derfor er det en vigtig opgave for en mand at finde sin retning i livet.

Læs også: Hvad er dit mål i livet?

Der er ét område, hvor manden især svigter: Parforholdet. I de fleste parforhold er det kvindens mål, som bestemmer forholdets retning, ikke mandens.

Kvinden lægger typisk mere af sin identitet i forholdet end manden, og derfor bliver hendes mål relativt vigtigere end manden, som vender sig til at lede hende bestemme. Men når manden svigter sit ansvar i forholdet, går det ud over den seksuelle polaritet. I stedet for et mand-kvinde forhold, udvikler det sig i til et mor-barn forhold.

moderne maskulinitets terapi

3. Maskulinitet er mod

En maskulin mand er modig. Det betyder, at han står ved sig selv, er autentisk og handler med integritet. Selverkendelse og klare mål er ligegyldige, hvis manden ikke står ved hans indsigt.

Uden mod ender manden med at følge andres mål. Han bliver en pleaser, som gør hvad der forventes, men mister samtidig sin selvrespekt.

Det kræver mod at udleve sit potentiale. Det maskuline gror ved at overvinde verden, ved at score mål, klatre op i det højeste træ, mestre sit job osv. Mod hjælper manden til at udfordre sig selv.

Manden har også brug for mod i mødet med sig selv. Mange mænd er fx bange for deres følelser, fordi de frygter at miste kontrol. Derfor har de svært ved at dele deres inderste, hvilket bl.a. går ud over dybden i deres parforhold, til stor frustration for kvinden.

Mange mænd bliver også utrygge, når de konfronteres med kvindens stærke følelser. Den typiske reaktion er at stikke halen mellem benene og forsvinde – enten fysisk, eller ved at blive fraværende og uopmærksom.

Læs også: Derfor er din mand tavs

4. Maskulinitet er viljestyrke

Det er mandens viljestyrke og disciplin, der sikrer han bevarer retningen mod målet.

Uden viljestyrke er det kun lysten som driver ham. Lyst er en vigtig del af livet, men lyst ændrer sig. Nogle dage har han lyst til at stå tidligt op og arbejde. Andre dage har han lyst til at sove længe og slappe af. Det er viljestyrken som afgør, om lysten overvinder viljen.

Bevidsthed giver manden et oplyst grundlag at træffe beslutninger på. Viljestyrke giver ham mulighed for at føre sin beslutning ud i livet.

maskulin mandeterapeut

5. Maskulinitet er vertikalitet 

Det feminine er horisontalt, det maskuline er vertikalt. Det feminine identificerer sig med verden og livet, det maskuline med ånden. Der er noget i manden, som ønsker at hæve sig op over livet og dets begrænsninger.

Det er ikke nok for manden af have retning i sit liv, retningen skal pege opad! Hvilket smukt er symboliseret i det klassiske tegn for maskulinitet.Mandeterapi: bliv mere maskulin

x

Når mænd drømmer om rigdom, magt og hurtige biler, drømmer de i virkeligheden om frihed, at kunne hæve sig over verden. Men rigdom kan aldrig give manden den frihed, han søger. I virkeligheden er det hans sjæl, som søger at forbinde sig til noget større. Derfor er det ikke kun mænd, som bliver de rigeste og mest magtfulde, det er også mænd, som forsager alt og bliver huleboer.

x

Det feminine næres af det bestående. Det maskuline søger altid efter noget større, at sprænge rammerne. Opdagelsesrejsende, filosoffer, videnskabsfolk og præster er typisk mænd, fordi de udfylder en maskulin funktion. De prøver alle at udvide grænserne, enten fysisk eller åndeligt. Det feminine prøver ikke at nedbryde noget, i stedet giver det feminine energi og liv til det som er. Jordemødre og sygeplejersker udfylder typiske feminine funktioner.

Kvinden har som regel mere af sin identitet bundet i parforholdet, men alligevel er det typisk manden som frier. Hvorfor? Fordi det maskuline sørger højere og dybere, fra kærester til ægtefolk.

6. Maskulinitet er at leve med åbent hjerte

Ofte associeres følelser og kærlighed med det feminine. Men det er ikke maskulint at være ufølsom. Tværtimod. Ikke at have følelser er afstumpet, ikke maskulint. En maskulin mand har følelser – men han lader sig ikke styre af dem!

Maskulin kærlighed er ubetinget. Det er aktiv, strålende, opsøgende kærlighed. Ikke den fattige, betingede, noget-for-noget kærlighed.

Læs også: Elsker du ubetinget?

Hvis en mand bliver såret, lukker han sig for at slikke sine sår. Men at forblive lukket er passivt, ikke maskulint. En maskulin mand tillader ikke sig selv, at hænge med hovedet og dvæle i sin smerte. Han rejser sig, og åbner sit hjerte – selvom han ved, at han bliver såret igen.

7. Maskulinitet er at værdsætte det feminine 

Det maskuline og det feminine følges altid ad, som illustreret i yin-yang symbolet. Derfor tiltrækker en maskulin mand en feminin kvinde, og omvendt.Yin-yang Terapi for mænd

x

Når mand og kvinde mødes, opstår der en polaritet mellem de to køn. Både manden og kvinden bliver mere bevidste om deres individuelle pol, dvs. manden føler sig automatisk mere maskulin, og kvinden føler sig mere feminin.

I mødet hjælper kvinden altså manden til at blive mere maskulin, og omvendt. Derfor er det gave for en mand, at være sammen med en feminin kvinde.

En maskulin mand vil altid værdsætte det feminine.

En maskulin mand sætter altid pris på det feminine, fordi det får det bedste frem i ham. De mænd som har trang til at hævde sig overfor kvinder, har ikke kun et problem med det feminine, men også med deres egen maskulinitet.

Læs også: Skab seksuel polaritet i dit parforhold

Værd at huske

Mange moderne mænd er forvirrede over deres maskuline identitet. En mand uden et fast ståsted kan umuligt leve et autentisk maskulint liv. Hans liv mangler indhold og mening, han bliver deprimeret og lever som en skygge af sit maskuline potentiale.

I parforholdet bliver han den lille i mødet med en mere selvbevidst kvinde. Han pleaser hende, fordi han ikke ved, hvad han ellers skal. Men den strategi er frustrerende for både kvinden og ham selv.

Læs også: 7 Myter om rigtige mænd

For at øge sin maskulinitet, bør en mand kultivere de 7 kvaliteter beskrevet i denne artikel: Bevidsthed, retning, mod, viljestyrke, vertikalitet, åbne hjertet og værdsætte det feminine.

Hvad mener du? Del dine tanker! Skriv en kommentar nederst.

 

Terapi for mænd

Hvis du har mistet kontakten til din maskulinitet, så er terapi eller coaching måske noget for dig. Problemstillinger kunne være: Livsmål og din mission. Lære at sige fra. Parforhold, kvinder og sex. Skam og svære følelser oma.

Terapi er et positivt samarbejde, som giver dig et skub i den rigtige retning. Find ud af om terapi er noget for dig:

Læs mere: Terapi for mænd

Opdateret d.22 april 2017

7 Kommentarer

 1. Det er nogle rigtig fine drejninger du giver de gamle myter. Ægte Maskulinitet er nemlig afbalanceret med det feminine (Anima).

  Det er det Maskuline der tager beslutningerne og sætter målet. Men det er det Feminine der sørger for at det er de rigtige beslutninger og de rigtige mål. Fordi balancen mellem det Maskuline og det Feminine er det der åbner hjertet.

  Svar
  • Hej David

   Tak kommentar.

   Jeg er helt enig i, at det er vigtig med balance mellem det feminine og maskuline.

   De bedste hilsner,
   Holger

   Svar
 2. Forbindelse mellem KRIGER og ELSKER

  Verden er for de meste styret af umodne infantile macho mænd og manipulerende sociopater, som styrer ved hjælp af kontrol, vold, frygt, magt og hvide løgne.
  Det er der mange der er træt af og vi hungrer efter flere hele mænd.

  Kriger og Elsker forbindelse.

  Krigeren er almindeligvis forbundet til deres aktive skyggeside, som handler om at præstere, levere og give af sig selv, ofre sig selv.
  Eller han “klapper sammen” og agerer en selvudslettende dørmåtte.

  Han er et godt arbejdsjern og søger anerkendelse for hans handlekraft og frygtløshed.

  Han er lukket og ensom og beder ikke om hjælp, fordi det er lig med at han er en fiasko og et personlig nederlag.

  Det er fordi han er gået i stå i dette aktive skygge aspekt.

  Han er ikke forbundet til hans Elsker arketype og hans empatiske evner ligger derfor på et tørt sted.
  Selv om han er charmerende og overbevisende, så handler det først og fremmest for ham, at være succesfuld på den materielle måde. Han bruger det til at fastholde hans facade, for at forhindre andre i at se hans svaghed, hans sårbarhed.

  Når han forbinder sig med elskerens arketype aspekter, vil han kunne mærke sig selv og mærke andre.
  Han vil kunne nyde den gode vin, uden at skulle sluge en hel flaske.
  Han vil kunne være nærværende til sig selv og håndtere sin vrede og frygt på en omsorgsfuld måde.

  Han vil sænke sit stressniveau, fordi han bliver opmærksom på sin sårbarhed og sine fysiske og følelsesmæssige behov.

  Krigeren har ingen ægte passion, han har bare et ustyrlig begær efter magt og anseelse.
  Han kæmper ene og alene for sit eget renomme og er ligeglad med de store sammenhænge og fællesskabet. Det er mand mod mand, øje for øje. Klassisk machotype.

  Elskeren, på den anden side, har ingen handlekraft og kollapser ind i sine afhængighedsmønstre og dulmer sin dårlige samvittighed på utallige måder.

  Han isolerer sig fra omverden og dyrker sin “nørdet-hed” så han er fri for andres kritik og bedømmelse. Han bliver tyk, eller radmager og har ofte sociale fobier. Og du skulle bare vide hvad han har inderst i skabet og hvad skufferne er fyldt med.
  Han tror ikke han har noget at stille op med.. Han bliver grinet af og udskammet, både af ham selv, men også andre mænd og kvinder generelt.

  Disse to arketyper oplever hinanden som modsætninger og er ofte i en indre konflikt. En konflikt man projicerer på sine omgivelser.
  Det er de andre der er forkerte, de andre der skal lave om på sig, tage sig sammen, komme i gang, tørre snottet af næsen, være mere medfølende, etc.
  Typisk i parforholdet, hvor man vil rette hinanden til.
  Den klodsete og forjagede kollega, der ikke vil høre dine gode råd.
  Den ande afdelinger på arbejdspladsen. Den religion der er for tosset. Mellem lande og verdensdele.

  Når disse arketyper fokuserer og udvikler deres modne kvaliteter og forbinder dem med hinanden, får vi en mere moden maskulin mand.

  En mand med god energi, og et følsomt nærvær til sig selv og andre.
  En hel mand, der kæmper for et større mål end sit eget renomme.
  En loyal kriger, der udfører kongens befalinger og har Elskeren med, så det sker på en ordentlig måde.

  Disse mænd er både bløde og hårde, eftersom det kræves, og de er det på egne præmisser.

  Disse mænd skaber ro, sikkerhed og en frugtbar fremtid.

  Svar
  • Hej Karl-Otto

   Tak, for din interessante kommentar!

   De 4 maskuline arketyper, som Elskeren og Krigeren er en del af, er helt sikkert et indsigtsfuldt og nyttigt redskab til at forstå det maskuline. Jeg har med vilje valgt, ikke at gå ind i de klassiske arketyper i denne artikel, men måske i den næste 🙂

   Men principperne om yin/yang og Shiva/Shakti kan selvfølgelig også forstås som arketyper, dvs. fundamentale energier som alle indeholder i en eller anden grad.

   De bedste hilsner,
   Holger

   Svar
   • Tak Holger 🙂
    Yin/Yang og Shiva / Shakti handler måske mest om den dualitet vi pendulerer mellem og den “maskuline mand”,, Den modne mand, er den der kan overskue de forskellige sider og justere ind, så han ikke bliver hængende i en af dem.
    Summen af de passive og aktive skyggesider i arketyperne kan snildt genkendes som yin/yang og på den måde hænger det hele sammen 🙂
    Formålet med al personlig udvikling handler om, som du nok ved, at forene de modsat stridende retninger til en helhed.

    Svar
 3. Hej Holger

  Jeg er kvinde, men der er rigtig meget af det du her har skrevet om, som jeg kan identificere mig med. Jeg er lige nu igang med en større process med at finde ind til min egen feminitet, og det stiller da en hel del spørgsmål, når det jeg identificerer mig med, her anses som maskulint.

  Kender du en side hvor man kan læse tilsvarende om det feminine og de myter der er her om, eller vil du skrive en artikel om det?

  Mvh Elisabeth

  Svar
  • Hej Elisabeth

   Tak for din kommentar!

   Både mænd og kvinder indeholder en maskulin og en feminin side. Sådan skal det være. Problemerne kan opstå, hvis man som mand eller kvinde, overvejende identificerer sig med den “forkerte” pol, fordi man bevæger sig væk fra sit autentiske jeg. Der er altså ikke noget i vejen med, at du til tider identificerer dig med din maskulinitet, men hvis du glemmer din femininitet, vil du måske begynde at føle, at der mangler noget, eller måske vil du mangle livsglæde eller lignende.

   Det er en stor udfordring for mange kvinder, at finde deres femininitet, bl.a. fordi samfundet på mange måder ser ned på feminine kvaliteter – der er fx ikke meget status i traditionelle kvindejobs. Heldigvis begynder flere og flere kvinder (og mænd), at lede efter deres autentiske køn. Og der afholdes jævnligt workshops rundt omkring i landet (fx hos Natha yoagacenter i København), så du har mulighed for at finde ny inspiration.

   Hvis du har et specifikt spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig, så vil jeg gøre mit bedste for at svare. Hvis du har lyst til at vi mødes og snakker om tingene, kan du altid aftale en tid til coaching.

   Jeg skal nok få skrevet en artikel om kvindens udfordringer (men der går nok lidt tid, for jeg har ret travlt her i foråret).

   De bedste hilsner,
   Holger

   Svar

Tak, fordi du deler dine tanker:

Følg mig på Facebook, så kan du se, hvornår der kommer nyt!

Send this to a friend